manuscript special course

آموزش خط شکسته انگلیسی

در آموزشگاه هزاره آموزش خط شکسته انگلیسی از پایه صورت می گیرد و زبان آموزان با روش های ساده و اصولی تحت نظارت اساتید آموزشگاه قادر خواهند بود تا خط شکسته انگلیسی رو به زیبایی به نگارش در آورند.مدت زمان این دوره با توجه به استعداد زبان آموزان از سه تا چهار هفته متغیر خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه