french special course

آموزش زبان فرانسه

زبان فرانسه جز زبان های پرطرفدار است که بعد از زبان انگلیسی ۳۰ کشور به طور رسمی از زبان فرانسوی استفاده می کنند و در واقع زبان مادری ۸۰ میلیون نفر از ساکنان کره زمین است.با وجود تعداد زیاد کشورهایی که به این زبان تکلم می نمایند توانایی صحبت کردن به این زبان امتیاز محسوب می گردد و می تواندبعد از زبان انگلیسی دومین پل ارتباطی با دنیای بیرون باشد.

زبان فرانسه پلی است به دنیای فرهنگ ،ادبیات و هنر.

آموزشگاه هزاره با حضور اساتید برجسته زبان فرانسوی و استفاده از شیوه های نوین آموزش دوره های آموزشی این زبان را از پایه تا پیشرفته در سطوح مختلف برگزار می نماید.

شما می توانید از طریق برقراری ارتباط با مدیریت و اساتید این زبان اطلاعات لازم جهت حضور در دوره ها را کسب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه