youth course

دوره‌ی نوجوانان

سیستم آموزشی برای نوجوانان در مرکز زبان‌های خارجی هزاره سیستم Tally Phonics می‌باشد که مناسب سن ۱۰ سال و بالاتر می‌باشد که تاکنون هیچ آموزش زبانی ندیده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه