English course in 80 dayes

دوره انگلیسی در ۸۰ روز

آموزشگاه هزاره به  برگزاری دوره انگلیسی در ۸۰ر وز اقدام نموده است تا بتواند در این دوره زبان آموزان راآماده برقراری کامل  با دنیای بین الملل نماید.

این دوره از مبتدی تا پیشرفته فرصتی است تا زبان آموزان از پایه با آموزش های سمعی ، بصری و علمی و همچنین انجام تمرین های مکرر وارد فاز تسلط بر زبان گردند و از کسب مهارت های کسب شده شگفت زده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه